Máy xét nghiệm ELISA, máy miễn dịch huỳnh quang

Máy xét nghiệm ELISA, máy miễn dịch huỳnh quang

Máy xét nghiệm ELISA, máy miễn dịch huỳnh quang

LabiTec GmbH Xét nghiệm sàng lọc trước sinh Xét nghiệm sinh sản/ nội tiết